Dr. Taťána Michalina

Vzdělání

 • 1996 - 2002 - Novosibirská státní lékařská univerzita, Fakulta všeobecného lékařství
 • 2007 - Atestace 2. kategorie v oboru Porodnictví a gynekologie
 • 2017 - Složení aprobační zkoušky Praha
 • 2019 - Předatestační stáž, gynekologicko-porodnická klinika FN Hradec Králové
 • 2020 - Atestace v oboru Porodnictví a gynekologie, 1.LF, Praha

Dr. Taťána Michalina

Praxe

 • 2002 - 2006 – lékař, 2006-2008 ve funkci vedoucí oddělení šestinedělí, Gynekologicko-porodnická klinika, Novosibirsk
 • 2009 - 2011 – lékař, Oblastní nemocnice Kolín, Gynekologicko-porodnické oddělení
 • od 2014 – do současnosti - lékař, – Litomyšlská nemocnice, Gynekologické oddělení
 • od 2015 – do současnosti - lékař, – Svitavská nemocnice, Gynekologicko-porodnické oddělení

Alena Hanáková

Vzdělání

 • 1993-1995 střední zdravotnická škola Brno, porodní asistentka

Praxe

 • 1995-1999 porodní oddělení Moravská Třebová
 • 1999-2001 chirurgická JIP Moravská Třebová
 • 2015 - současnost gynekologicko - porodnické oddělení nemocnice Svitavy